பெங்களூரு மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் 31 முறை நேருக்கு நேர் மோதி உள்ளனர்.
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு 15 வெற்றிகளையும், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் 13 வெற்றிகளையும் பெற்றுள்ளது.
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் அதிகபட்ச ரன்கள் 217.
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் அதிகபட்ச ரன்கள் 200.
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் குறைந்தபட்ச ரன்கள் 70.
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் குறைந்தபட்ச ரன்கள் 58.