ஷாருக்கானின் 58வது பிறந்தநாள்: ரசிகர்களை உற்சாகப்படுத்தும் வகையில் போஸ் கொடுத்த ஷாருக்கான்...!
AFP
AFP
AFP
AFP
AFP